Ngành cơ khí Việt Nam đang có cơ hội gia công cho châu Âu

Các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để hợp tác gia công cho các doanh nghiệp châu Âu, với vai trò là đơn vị cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội này cũng kèm theo một thử thách vô cùng lớn là làm sao để các doanh nghiệp cơ khí trong nước, vốn nhỏ lẻ có thể liên kết thành một chuỗi cung ứng, đủ uy tín và tiềm lực để giành được đơn hàng.

Nguồn: FBNC